Izlet u Baranju i Kopački rit

javascript:nicTemp();←VIDEO


Područje Parka prirode KOPAČKI RIT nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, u Osječko-baranjskoj županiji tj. u pretežino nizinskom području između rijeka Drave i Dunava, te državne granice s Mađarskom. 

Reljef područja Kopačkog rita rezultat je rada vode, kako same rijeke, tako i poplavnih voda koje plave područje. Cijelo poplavno područje ima izgled delte, a jedinstveno je da rijeka Dunav u svom srednjem toku, uz pomoć rijeke Drave, stvara tzv. unutrašnju deltu. Takav fenomen kod drugih europskih rijeka u ovakvom obliku nije poznat, te daje ovom području svjetski značaj. 

Zbog velike biološke raznolikosti, Park prirode Kopački rit je od 1993. godine uvršten u Popis močvarnih i vlažnih područja od međunarodnog značaja, sukladno odredbama Ramsarske konvencije. Spomenimo samo 293 vrste ptica i 54 vrste sisavaca!

U parku je dozvoljen i športsko-rekreacijski ribolovna određenim lokacijama, uz kupnju dnevne ili godišnje dozvole.